کری ال کوپر

کری ال کوپر

سر کری لین کوپر ، زاده 28 آوریل 1940 ، روانشناس انگلیسی متولد آمریکایی و استاد روانشناسی سازمان و سلامت در دانشکده بازرگانی منچستر است. قبل از عزیمت به منچستر ، استاد برجسته دانشگاه لنکستر بود. کوپر از اوایل دهه 1980 رئیس دانشکده مدیریت منچستر بود. در سال 1995 وی به عنوان معاون معاون رئیس در UMIST تا سال 2002 شد. از سال 1979 تا 1980 رئیس بخش آموزش و توسعه مدیریت آكادمی مدیریت بود و به عنوان رئیس بنیانگذار آكادمی انگلیس انتخاب شد. در ژوئن 2005 ، وی به عنوان رئیس مؤسسه Sunningdale منصوب شد ، که با مدیریت دانشکده ملی دولت انگلستان ، دانشگاهیان و چهره های صنعت بین المللی را گرد هم می آورد تا در مورد مسائل پیش روی سازمان های بخش عمومی انگلیس مشاوره کنند.

کتاب های کری ال کوپر

رفتار سازمانی