کریستین نورتراپ

کریستین نورتراپ

کریستین نورثراپ (متولد: 4 اکتبر 1949) مدرک پزشکی را از دانشکده پزشکی دارتموت دریافت کرد و به تکمیل اقامت خود در مرکز پزشکی تافتز نیوانگلند در بوستون رفت. او متخصص زنان و زایمان است که مهمترین حامی سلامت و سلامتی زنان است.

کتاب های کریستین نورتراپ

دخترتان تا چهارده سالگی


زندگی را آسان بگیرید


الهه ها هرگز پیر نمی شوند


جسم زن، جان زن