لوک بودین

لوک بودین

دکتر لوک بودین دارای مدرکی در انکولوژی بالینی است و در رشته های طبیع و اعصاب تخصص دارد: هومیوپاتی، فیتوتراپی، تغذیه، میکرو تغذیه، طب سوزنی و همچنین تصاویر و سمبولیسم بیماری، برنامه نویسی زبانی عصبی و بهبود انرژی.

کتاب های لوک بودین