جول اوستین

جول اوستین

جول اسکات اوستین که در ۵ مارس ۱۹۶۳ به دنیا آمده است یک واعظ، کشیش تلویزیونی، نویسنده و کشیش ارشد در کلیسای لیک وود است. این کلیسا بزرگترین کلیسای پروتستان در شهر هیوستن ایالت تگزاس آمریکاست.خطابه های تلویزیونی او توسط بیش از ۷ میلیون بیننده در هفته و بیشتر از ۲۰ میلیون نفر در ماه در بیش از ۱۰۰ کشور دیده می شود.او نویسنده هفت کتاب پر فروش نیویورک تایمز است. مردم جهان او را با نام مستعار "کشیش خنده رو" می شناسند.اوستین در سایتش، خود را متعهد به کمک به مردم در تمام حوزه های زندگی که عشق بدون قید و شرط و امید بی پایان برای رابطه شخصی با عیسی مسیح کرده است.او در قسمت دیگری در معرفی خودش اظهار داشته که: ما این امید را با دیگران به اشتراک می گذاریم با ارائه نیازهای اساسی غذا، لباس و وسایل پزشکی به کسانی که نیاز دارند. ما از تلویزیون، اینترنت، پادکست ها و دیگر فناوری های جدید استفاده می کنیم تا به دیگران با خبر خوب انجیل برسیم.

کتاب های جول اوستین

آرامش آگاهانه


زمان تو فرا رسیده است


آرامش آگاهانه


همه چیز به نفع توست


قدرت من هستم


افکار منفی را خالی کن


سطح جدیدی از سرنوشت


زندگی فوق العاده ما


احساسات منفی را خالی کنید


بهترین خودت باش


تفکر بهتر زندگی بهتر


قدرت من هستم


خواستن توانستن است


آغازی دوباره


اعلام می کنم


فکر بهتر زندگی بهتر


قدرت فیض


قدرت لطف خداوند


سطح دیگری از تفکر


انسان بهتر


تفکر بهتر زندگی بهتر


آرامش در پرتو ایمان


قدرت من هستم


نسخه بهتر خودت


هر روز پنجشنبه است


دنیای درون


حصارها را کنار بزنید