جویس مایر

جویس مایر

جویس مایر، زاده ی 4 ژوئن 1943، نویسنده و سخنرانی آمریکایی است. او دانش آموخته ی مدرسه ی فنی اوفالن در سینت لوییس است. مایر به همراه همسر و چهار فرزندش در میزوری زندگی می کنند و سازمان غیرانتفاعی او در حومه ی سنت لوییس واقع است.

کتاب های جویس مایر

التیام روح زن


زن و اعتماد به نفس


میدان نبرد ذهن


هرگز رها مکن