مارک ویلیامز

مارک ویلیامز

مارک ویلیامز (J. Mark G. Williams) استاد برجسته روانشناسی بالینی و همکار ارشد افتخاری در دانشگاه روانشناسی دانشگاه آکسفورد است. وی پست های قبلی خود را در دانشگاه نیوکاسل از تین، واحد روانشناسی کاربردی شورای تحقیقات پزشکی (واحد علوم شناختی و مغزی فعلی) در کمبریج و دانشگاه ولز بنگور داشت، جایی که وی موسسه تحقیقات مراقبت های پزشکی و اجتماعی و مرکز را تأسیس کرد. برای تحقیق و تمرین ذهن آگاهی. وی عضو انجمن روانشناسی انگلیس، آکادمی علوم پزشکی و آکادمی انگلیس است. وی در مدرسه گرامر استاکتون، استاکتون روی تیز و کالج سنت پیتر آکسفورد تحصیل کرده است.

کتاب های مارک ویلیامز

رهایی از افسردگی