جیم میوئل هازن

جیم میوئل هازن

جیم میوئل هازن بنیانگذار و رئیس مؤسسه Business Model و همچنین مشاور و گوینده مشاغل بزرگ و کوچک است. او نویسنده کتاب "51 خطای کسب و کار کشنده و چگونگی جلوگیری از آنها" و همکار مکرر در کارآفرین، Businessweek، و ده ها مقاله دیگر است.

کتاب های جیم میوئل هازن

مدل های کسب و کار