گیلیان باتلر

گیلیان باتلر

گيليان باتلر متولد 13 آوریل 1942 ، یک مشاور بازنشسته روانشناس بالینی و عضو انجمن روانشناسی انگلیس است که قبلاً در اداره بهداشت روان آکسفوردشایر فعالیت می کرد.

کتاب های گیلیان باتلر