یان مکدرموت

یان مکدرموت

یان مک درموت متخصص در دادن مهارت به افراد برای ابداع راه حل های خود است. بیشتر وقت او صرف مشاوره به رهبران ارشد در سراسر جهان و مربیگری نسل بعدی می شود تا رهبرانی نوآور باشند. او که در انگلستان و آمریکا مستقر است، یک رهبر اندیشه شناخته شده است. تمرکز اصلی یان در ارائه "چگونه" های عملی است تا اطمینان حاصل شود که یادگیری در رهبری و تغییر، نوآوری و همکاری واقعاً اتفاق می افتد. به همین دلیل او سمینارهای بین المللی تدریس (ITS) را تأسیس کرد.

کتاب های یان مکدرموت

با ان ال پی در اوج تندرستی