هلموت واندمیکر

هلموت واندمیکر

هلموت واندميكر (9 نوامبر 1916 در شالخولز - 19 ژوئيه 2007 در تلینگستت) يك افسر آلماني بسيار آراسته در ورماخت بود. وی یکی از 98 سربازی بود که هم نشان صلیب آهنین شوالیه و هم بسته تسمه طلایی به او اعطا شده است.

کتاب های هلموت واندمیکر

قابلمه را فراموش کن!