آنجلیکا ایلیس

آنجلیکا ایلیس

آنجلیکا ایلیس مؤلف آلمانی است که بوم شناسی خوانده ، در چند کمپانی کار کرده ، در تحریریه ی بزرگترین مجله آشپزی آلمان "Meine Familie & ich" مشغول بوده و سرانجام به نوشتن کتاب روی آورده است. از آن زمان او حدود 100 کتاب آشپزی و تغذیه نوشته.

کتاب های آنجلیکا ایلیس

آشپزخانه نقرسی ها