فرخنده مفیدی

فرخنده مفیدی

فرخنده مفیدی، متولد ۱۳۲۸ اهواز دارای مدرك لیسانس علوم تربیتی از دانشگاه ابوریحان تهران، ۱۳۵۳، مدرك فوق لیسانس آموزش وپرورش (تعلیم و تربیت) كودكان از دانشگاه ایالتی فلوریدای ایالات متحده، مدرك دكترای آموزش وپرورش كودكان (با گرایش كودكان پیش از دبستان) از دانشگاه ایالتی فلوریدا، ۱۳۵۹ می باشد. وی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۳ و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۷۳ تاكنون است.

کتاب های فرخنده مفیدی