علیرضا مرتضوی کرونی

علیرضا مرتضوی کرونی

از سال 88 به عنوان نویسنده در سازمان صدا و سیمابرنامه های شاخص بچه های مسجد شبکه 2و قرآن 1445 و 1444 باران شبکه 2مدرس و مولف طرح درس فن بیان و بیان بدنی در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهراندبیر تیاتر دانشگاهی کشور در سالهای 86 و 87 و ...

کتاب های علیرضا مرتضوی کرونی

تقویت هوش 4


اولین کلمات من 1


نشانه های الفبا


تقویت هوش نوزاد 1


ترانه های شاد 1


تقویت هوش 1


لالایی ها 1


ترانه های کودکان 1


آی کیو ، تقویت هوش 1


بیشتر بخوانید

چرا باید کودکان را با داستان ها آشنا کنیم

داستان ها نقشی مهم و حیاتی در رشد و پیشرفت کودکان دارند. کتاب هایی که می خوانند و شخصیت هایی که از طریق ادبیات با آن ها آشنا می شوند، می توانند به دوستانشان تبدیل شوند.