محسن فروتن

محسن فروتن

دکتر محسن فروتن متولد سال 1346، فارغ‌التحصيل از دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1369؛ استاد فارماسيوتيکس دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ مديرگروه فارماسيوتيکس دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي؛ رئيس مرکز رشد فناوري‌هاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، عضو بورد تخصصي داروسازي ؛ مدير موسسه تحقيقاتي و آموزشي نور (توان)؛ تدريس و تحقيق در زمينه داروسازي صنعتي، کنترل کيفي داروها، سيستم‌هاي دارو رساني می باشد.

کتاب های محسن فروتن