بنیامین اسپاک

بنیامین اسپاک

بنیامین مک لین اسپاک متخصص اطفال آمریکایی بود که کتاب مراقبت از کودک و کودک، در سال 1946 منتشر شد، یکی از پرفروش ترین کتاب های تاریخ است. پیام انقلابی آن به مادران این بود که "شما بیشتر از آنچه فکر می کنید می دانید." اسپاک اولین متخصص اطفال بود که روانکاوی را مطالعه کرد و سعی کرد نیازهای کودکان و پویایی خانواده آنها را درک کند.

کتاب های بنیامین اسپاک

تغذیه و تربیت کودک