عانگع اصلانیان

عانگع اصلانیان

عانگع اصلانیان، نویسنده و مدرس در زمینه‌ی تناسب اندام و موسس «مدرسه‌ی فیتنس»، نویسنده‌ی کتاب «پایان افسانه کالری‌ها» مشاور تغذیع و مربی رسمی فدراسیون است.

کتاب های عانگع اصلانیان