نیل فرگوسن

نیل فرگوسن

نیل فرگوسن متولد ۱۹۶۴ مورخ مشهور و متخصص تاریخ اقتصاد اسکاتلندی است. او استاد دانشگاه هاروارد است. فرگوسن در سال ۲۰۰۸ از مشاوران جان مک کین بود و یک جمهوری خواه است. همسر او آیان حرصی علی نام دارد. فرگوسن یک مورخ انگلیسی و مفسر سیاسی محافظه کار است.

کتاب های نیل فرگوسن

برآمدن پول


۴۰,۰۰۰ تومان