حسین فتاحی

حسین فتاحی

حسین فتاحی متولد ١٣٣٦ یزد، دارای مدرک کارشناسی در رشته حسابداری است. فتاحی در سه حوزه تألیف، ترجمه و بازنویسی آثار کلاسیک فارسی برای کودکان و نوجوانان آثار متعددی منتشر کرده که «آتش در خرمن» و «پسران جزیره» در زمینه ادبیات پایداری است و «عشق سالهای جنگ» رمان دیگر او از سوی نشر قدیانی تاکنون شش بار تجدید چاپ شده است.«مدرسه انقلاب» ،«کودک و توفان» ، «امیرکوچولوی هشتم» و بازنویسی «قصه‌های شاهنامه» و «سمک عیار» از دیگر آثار اوست. لازم به ذکر است: که طی توافقی که میان معاونت ادبیات وانتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس وحسین فتاحی صورت گرفت، وی به عنوان دبیر دومین جایزه دفاع مقدس انتخاب شده است.

کتاب های حسین فتاحی

مجموعه اولین تجربه های تو


مجموعه ی قصه های مزرعه


مجموعه تو هم می توانی


365 روز با پیامبر (ص)


10 قصه از مثنوی مولوی


گم شده ای خرس کوچولو؟


بازی می کنی خرس کوچولو؟


قصه های خرس کوچولوی قطبی


مجموعه ماشین کوچولوهای من


قصه های تصویری از شاهنامه


پی پر دعوا می کند


پی پر به دکتر می رود


پی پر گم می شود


پی پر از تاریکی می ترسد


الاغ گرسنه


در مطب دکتر


در آرایشگاه


سوار شدن به هواپیما


قصه های تصویری از شاهنامه


12 قصه تصویری از شاهنامه


تولد نوزاد جدید


اولین روز مدرسه


در استخر شنا


در دندان پزشکی


دندانم را مسواک می زنم


به همه سلام می کنم


خودم لباسم را می پوشم


خوردنیها را دوست دارم


در مهد کودک


مجموعه آدم های زیاده رو


مهمان ابراهیم


دزد و نمک


عقرب و مرد جوان


مهمانی خسیس ها


فیل و گنجشک


روستایی و سه دزد


ماهی و مروارید


سلیمان و خارپشت


مار و آتش


پسر ستاره


مجموعه قصه های حسن کچل


امیر کوچولوی هشتم


مجموعه قصه های مزرعه


امام حسن (ع)


تو هم می توانی


30 روز با پیامبر (ص) 2


30 روز با پیامبر (ص) 3


30 روز با پیامبر (ص) 4


30 روز با پیامبر (ص) 5


30 روز با پیامبر (ص) 6


30 روز با پیامبر (ص) 7


30 روز با پیامبر (ص) 8


30 روز با پیامبر (ص) 9


30 روز با پیامبر (ص) 10


30 روز با پیامبر (ص) 11


با صورتم حرف می زنم


راهزنها


هری که زیادی کمک می کرد


بابی که زیادی پز می داد


30 روز با پیامبر (ص) 1


روز اثاث کشی


در بیمارستان


مثنوی معنوی


بیشتر بخوانید

چرا باید کودکان را با داستان ها آشنا کنیم

داستان ها نقشی مهم و حیاتی در رشد و پیشرفت کودکان دارند. کتاب هایی که می خوانند و شخصیت هایی که از طریق ادبیات با آن ها آشنا می شوند، می توانند به دوستانشان تبدیل شوند.