شایان افشار

شایان افشار

دکتر شایان افشار متولد سال 1337 ، پژوهنده‌ی زبان‌شناسی، نویسنده، و استاد زبان فارسی است.

کتاب های شایان افشار