امیلی بومون

امیلی بومون

امیلی بومون (Émilie Beaumont) نام مستعار جانین بودینو (Janine Boudineau)، مدیر گروه کودکان Fleurus ditions ، نویسنده کتاب های کودکان است.
در سال 2012 ، جانین و دنیل بودینو، در منشاء موفقیت بزرگ خانه خود، 25مین سالگرد سریال تصاویر را جشن گرفتند و اکنون با چهل زبان پخش می شوند.

کتاب های امیلی بومون

کامیون می رانم


موتور می رانم


آشنایی با جانوران کوچک


توله سگ


آشنایی با حرکت


جوجه پنگوئن


کره اسب


بچه خرگوش


فوتبال بازی می کنم


آشنایی با حمل و نقل


آشنایی با بچه های حیوانات


آشنایی با طبیعت


آشنایی با جنگل


آشنایی با حیوانات وحشی


آشنایی با اعضای بدن


آشنایی با رشد بدن


آشنایی با اسباب بازی ها


آشنایی با لباس پوشیدن


آشنایی با سبزیجات


آشنایی با خوراکی ها


آشنایی با میوه ها


آشنایی با حیوانات مزرعه


مینا منشی می شود


شیده شعبده باز می شود


تانی تولد می گیرد


راشین آرایشگر می شود


پیلا پری می شود


دایره المعارف اختراعات


فرین فروشنده می شود


پوری دامپزشک می شود


دینا خانه دار می شود


لونا معلم می شود


کیتی دکتر می شود


ماری مامان می شود


شیلا آشپز می شود


با موتورها آشنا می شوم


خورشید


زیردریایی ها


پروانه ها


دایره المعارف حمل و نقل