آنارا گارد

آنارا گارد

آنارا گارد نویسنده داستان و شاعر است. وی در شیکاگو بزرگ شد و قبل از عزیمت به شمال کالیفرنیا در اوهایو، مینسوتا و ماساچوست زندگی کرد. کار او در گلدن مرد مروری، زیر درخت لثه، گوش، سیرسی، کلمه وحشی، همگرایی و در اواخر هلو، گلچینی از شاعران ساکرامنتو منتشر شده است.

کتاب های آنارا گارد