دگمار گایسلر

دگمار گایسلر

دگمار گایسلر نویسنده و تصویرگر آلمانی است. وی در دانشگاه گرافیک در دانشگاه علمی کاربردی ویسبادن طراحی گرافیک تحصیل کرده و در چندین خانه نشر و شرکت پخش کار کرده است. امروز، دگمار عمدتاً بر روی كتاب های كودكان تمرکز دارد، هم به عنوان تصویرگر و هم به عنوان یك نویسنده. او تصویر بدن من را متعلق به من از سر من تا انگشتان من به تصویر کشید که جایزه کتاب کودک نقره ای (Silberne Feder) را از انجمن زنان پزشکی آلمان دریافت کرد، و تصویرگر احساسات من و من است. او به همراه خانواده در مونیخ آلمان زندگی می کند.

کتاب های دگمار گایسلر

با غریبه ها جایی نمی روند