مهرداد فلاح زاده

مهرداد فلاح زاده

مهرداد فلاح زاده دارای مدرک دکترای زبانشناسی از دانشگاه اوپسالای سوئد می باشد. رساله ی دکترای وی با عنوان مكتوبات فارسي در باب موسيقي در ایران ترجمه شده و به چاپ رسیده است.

کتاب های مهرداد فلاح زاده