ژاک آتالی

ژاک آتالی

ژاک آتالی زاده 1 نوامبر 1943 ، یک نظریه پرداز ، اقتصاددان ، نویسنده ، مشاور سیاسی و کارمند ارشد فرانسوی است ، که از سال 1981 تا 1991 مشاوررئیس جمهور میتراند بود و اولین رئیس بانک اروپایی در سالهای 1991-1993. در سال 1997 ، بنا به درخواست وزیر آموزش و پرورش کلود آلگر ، او پیشنهاد اصلاح سیستم درجات آموزش عالی را داد. وی در سال 2008-2010 ، کمیته دولت در مورد چگونگی نادیده گرفتن رشد اقتصاد فرانسه را به ریاست رئیس جمهور نیکلاس سارکوزی رهبری کرد.

کتاب های ژاک آتالی

نویز


انسان خانه به دوش