پیج مک برایر

پیج مک برایر

پیج مک برایر یک مشاور نویسنده، هنرمند تدریس و نویسنده 46 کتاب برای خوانندگان جوان از جمله پرفروش برنده جایزه نیویورک تایمز ، BEATRICE’S GOAT است. او در ایندیاناپولیس و بعداً سنت لوئیس بزرگ شد، جایی که در تئاتر و آموزش عالی حضور یافت. شغل پیج به عنوان نویسنده كتاب كودكان وقتی از او خواسته شد كه یك شركت بسته بندی كتاب، مجموعه سریال كتاب را برای پسران بسازد، تبدیل به سریال های الیور و شركت برای انتشارات ترول شد.

کتاب های پیج مک برایر

بز مشکل گشا