دومینک ولتون

دومینک ولتون

دومینك ولتون متولد 26 آوریل در کامرون ، یک مدیر تحقیقات در CNRS است. وی از سال 1988 بنیانگذار و مدیر ژورنال بین المللی هرمس می باشد. زمینه فعالیت او روابط بین مردم و سیاست و فن آوری و اقتصاد است.

کتاب های دومینک ولتون

جهانی سازی دیگر