کازو کیبوایشی

کازو کیبوایشی

کازو کیبوایشی زاده 8 آوریل 1978 نویسنده و تصویرگر آمریکایی است. او در توکیو ژاپن متولد شد و در سال 1982 به همراه مادر و برادرش به ایالات متحده نقل مکان کرد. کیبوشی در سال 1996 تحصیلات فیلم در دانشگاه کالیفرنیا ، سانتا باربارا را آغاز کرد. او هنگام حضور در دانشگاه سانتا باربارا شروع بع تصویرگری در روزنامه دیجیتال Nexus کرد. وی در سال 2000 از دانشگاه ، در رشته ی مطالعات فیلم فارغ التحصیل شد.

کتاب های کازو کیبوایشی

نگهبان سنگ 1