امیرحسین دانشورکیان

امیرحسین دانشورکیان

کتاب های امیرحسین دانشورکیان

هر طور راحتی


حمله توالت های سخن گو


کاپیتان زیرشلواری


هجوم خانم های بوفه دار


مدرسه ... است: به دادم برسین


مدرسه ... است (چه وضعیه بابا)


دوتا خفن (کتاب اول)


مدرسه ... است: نبرد در اردوگاه