امیرحسین دانشورکیان

امیرحسین دانشورکیان

کتاب های امیرحسین دانشورکیان

بچه جاسوس 2


آشوبی در مدرسه


بی استعداد


هر طور راحتی


بچه جاسوس 1


کاپیتان زیرشلواری 5


مدرسه ... است: به دادم برسین


کاپیتان زیرشلواری 4


کاپیتان زیرشلواری 3


کاپیتان زیرشلواری 2


مدرسه ... است (چه وضعیه بابا)


کاپیتان زیرشلواری


دوتا خفن (کتاب اول)


بیشتر بخوانید

چگونگی خلق «شخصیت های کودک» در داستان ها

در این مطلب می خواهیم درباره ی چگونگی به تصویر کشیدن «شخصیت های کودک» در داستان ها صحبت کنیم و درک بهتری را از ویژگی های آن ها به دست آوریم.