جیمز پتراس

جیمز پتراس

جیمز پتراس متولد 17 ژانویه 1937 ، استاد بازنشسته جامعه شناسی در دانشگاه بینگامتون در بینگامتون ، نیویورک و استاد کمکی در دانشگاه سنت مری در نوا اسکوشیا ، کانادا است که کتاب ها و مقالاتی در زمینه های سیاسی با تمرکز ویژه ای بر روی آمریکای لاتین و خاورمیانه ، امپریالیسم ، جهانی شدن و جنبشهای اجتماعی چپ ، به چاپ رسانده است.

کتاب های جیمز پتراس

محوریت دولت در جهان معاصر