عبدالکریم قریب

عبدالکریم قریب

عبدالکریم قریب گرکانی (زاده ۱۲۹۱ در تهران - درگذشته ۱۷ بهمن ۱۳۸۱)، پدر علم زمین‌شناسی ایران و مؤسس دانشگاه اراک است. عبدالکریم قریب گَرَکانی در سال ۱۲۹۱ خورشیدی در خیابان عین‌الدوله تهران دیده به جهان گشود. پدرش میرزا مصطفی خان مستوفی، فرزند میرزا عبدالکریم مستوفی گرکانی بود و مادرش دختر میرزا شکرالله خان (کاردار سفارت ایران در دولت عثمانی). او فرزند چهارم خانواده بود. دو ساله بود که پدرش بازنشسته شد و پس از آن به اتفاق خانواده به گرکان از توابع آشتیان بازگشت.

کتاب های عبدالکریم قریب

57 درس برای تقویت حافظه


شناخت سنگها