دیوید رزمارین

دیوید رزمارین

دکتر دیوید اچ رزمارین، مدیر برنامه معنویت و سلامت روان در بیمارستان مک لین و استادیار روانشناسی در گروه روانپزشکی، به صورت پاره وقت، در دانشکده پزشکی هاروارد است.

کتاب های دیوید رزمارین

معنویت، دین و درمان