ژرژ گورویچ

ژرژ گورویچ

ژرژ گورویچ (۱۱ نوامبر ۱۸۹۴ در نووراسییسک- ۱۲ دسامبر ۱۹۶۵ در پاریس) (Georges Gurvitch) جامعه‌شناس فرانسوی زاده روسیه و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه سوربن بود. پژوهش‌های او عمدتاً در حوزه جامعه‌شناسی دانش، جامعه‌شناسی حقوق و جامعه‌شناسی دین است.

کتاب های ژرژ گورویچ