کریستوفر ریت

کریستوفر ریت

کریستوفر دی. رایت دارای دکترای فلسفه از دانشگاه بیرمنگام انگلستان است. وی هم اکنون در موسسه فلسفه رویال تدریس می کند. او معمولا در زمینه های اخلاق و فلسفه اخلاق ، فلسفه اجتماعی و سیاسی ، فلسفه سیاسی و حقوقی و فلسفه مدرن (قرن شانزدهم تا قرن هجدهم) می نویسد.

کتاب های کریستوفر ریت