فواد فاروقی

فواد فاروقی

 فواد فاروقی متولد ۸ شهریور ۱۳۲۳ بستک، لارستان، استان فارس، نویسنده، روزنامه نویس، مقاله نویس، ویراستار، و شاعر می باشد.

کتاب های فواد فاروقی

بستر خونین