فواد فاروقی

فواد فاروقی

 فواد فاروقی متولد ۸ شهریور ۱۳۲۳ بستک، لارستان، استان فارس، نویسنده، روزنامه نویس، مقاله نویس، ویراستار، و شاعر می باشد.

کتاب های فواد فاروقی

خجسته بانو


آتس سا


سلطان بخت خاتون


مستوره


دلربا


بستر خونین


خونبهای اسفندیار


داریوش و دختران کوروش


خواجه خسرو


جاذبه ملیجک


پانته آ