مایکل روث

مایکل روث

دکتر مایکل روث یک روان درمانگر و خانواده درمان در تمرین خصوصی است. دکتر روث، نویسنده، سخنران کنفرانس و مشاور، در هفت کشور با رهبران معنوی و اجتماعی مشاوره های خود را انجام داده است. تحصیلات دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی وی با داشتن مدرک تاریخ، الهیات ، مشاوره و مذهب و جامعه، بخشی از آن در دانشگاه آکسفورد، انگلستان انجام شد. در سال 1991، وی به خاطر تحقیقات برجسته دکترا، جایزه کالیس آکسفورد را دریافت کرد.

کتاب های مایکل روث