پاتریشیا آدسون

پاتریشیا آدسون

دکتر پاتریشیا آدسون (PATRICIA R. ADSON)، برای کل حرفه خود را، به کمک به دیگران در کشف بهترین نوع خود اختصاص داده است. دکتر ادسون، یک مدرس سابق، ابتدا به تدریس آموزشانگلیسی  دبیرستان و مطالعات اجتماعی می پرداخت. وی ضمن ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد خود در آموزش و پرورش، شروع به کار با کودکان دارای اختلالات عاطفی و رفتاری کرد. این تجربه بود که او را - در 49 سالگی - برای ورود به دکتری الهام بخشید. این برنامه در روانشناسی آموزشی است، جایی که وی همچنین به عنوان روانشناس و رواندرمانگر آموزش و مجوز دریافت کرد و با افراد، خانواده ها و گروه ها همکاری کرد.

کتاب های پاتریشیا آدسون

بیداری قهرمانان درون