مارین ویلیامسون

مارین ویلیامسون

ماریان ویلیامسون یک مدرس فعال و نویسنده تحسین شده بین المللی است که دارای شش کتاب پرفروش نیویورک تایمز است. کتابهای او شامل اشک برای پیروزی، بازگشت به عشق، یک سال معجزه، قانون جبران خسارت الهی، هدیه تغییر، عصر معجزات، فضل روزمره، ارزش یک زن، ایلومیناتا و دوره کاهش وزن است. او میهمان محبوب برنامه های تلویزیونی مانند اپرا و صبح بخیر آمریکا بوده است.

کتاب های مارین ویلیامسون

بدن دوست داشتنی من


تاثیر سایه


موهبت تغییر


موهبت های روزانه


عشق ساحرانه


بازگشت به عشق