بردلی نلسون

بردلی نلسون

دکتر بردلی نلسون نویسنده The Emotion Code است، روشی موفقیت آمیز و باورنکردنی که باعث می شود هرکسی بتواند توشه عاطفی خود را برای زندگی شادتر و سالم تر آزاد کند. وی در سراسر جهان به عنوان یکی از برجسته ترین متخصصان در زمینه پزشکی انرژی های زیستی و روانشناسی انرژی شناخته شده است و همچنین یک روش کمکی ساده و در عین حال قدرتمند برای کمک به خود موسوم به "کد بدن"، که کد احساسات بخشی از آن است، ایجاد کرده است. دکتر نلسون روشهای بهبودی خود را برای بررسی جهانی بررسی کرده است و هزاران پزشک را در بیش از 70 کشور جهان تأیید کرده است. وی که به عنوان سخنران و معلمی با استعداد مشهور است، اکنون آموزه های خود را در دسترس مخاطبان بیشتری قرار می دهد. وی متاهل است و پدر هفت فرزند است. او و همسرش ژان در جنوب یوتا زندگی می کنند.

کتاب های بردلی نلسون

رمز بدن


رمز احساسات


نقشه های ذهن