آ. مانت آنسای

آ. مانت آنسای

آ. مانت آنساي متولد 1964 نویسنده آمریکایی است. وی در لاپیر میشیگان متولد شد. وقتی پنج ساله بود ، خانواده وی به بندر واشنگتن در ویسکانسین نقل مکان کردند ، و در سال 1982 از دبیرستان پورت واشنگتن فارغ التحصیل شد.

کتاب های آ. مانت آنسای

آمده بودم موهایم را ببافم