وینسنت پوگلیز

وینسنت پوگلیز

وینسنت پوگلیز دارای مدرک لیسانس ارتباطات از دانشگاه اوهایو است. او قبل از فارغ التحصیلی ، به عنوان قهرمان ملی مسابقات فوتو ژورنالیسم معرفی شد.

کتاب های وینسنت پوگلیز

از شغل آزاد تا آزادی