آندرئاس فینیگر

آندرئاس فینیگر

آندریاس برنارد لیونل فینیگر زاده ی 27 دسامبر 1906 و درگذشته ی 18 فوریه 1999 عکاس آمریکایی و نویسنده ی کتاب های تکنیک عکاسی بود.

کتاب های آندرئاس فینیگر