والتر نرنبرگ

والتر نرنبرگ

والتر نورنبرگ (18 آوریل 1907 - 19 اکتبر 1991) یکی از عکاسان برجسته صنعتی انگلیس پس از جنگ بود. او در برلین بزرگ شد. در ابتدا، او امیدوار بود که نوازنده شود، اما بعداً به جای آن به سمت تبلیغات روی آورد. وی تحصیلات عکاسی را از سال 1930 در مدرسه ریمان در برلین آغاز کرد. پس از فارغ التحصیلی، او در یک آژانس تبلیغاتی برلین شغل گرفت. او سریع یاد گرفت و اصول روشنایی تحت تأثیر Bauhaus را که در مدرسه تحصیل کرده بود ، به کار گرفت. وی در سال 1933 به انگلیس نقل مکان کرد و استودیوی تبلیغاتی خود را در لندن افتتاح کرد. اولین تکلیف بزرگ وی تبلیغ تلگراف تبریک GPO بود. قدرت خوب فکری نرنبرگ با داشتن یک فرمان خوب از انگلیسی های گفتاری و نوشتاری، به زودی وی را برای نوشتن مقالاتی برای مجلات تجارت، و در نتیجه او به طور مؤثر فلسفه عکاسی خود را منتقل کرد.

کتاب های والتر نرنبرگ

نور پردازی تکچهره