لیدیا هس

لیدیا هس

لیدیا هس ابتدا به عنوان یک کودک مداد را برداشت و از آن زمان تاکنون نقاشی، طراحی و ساخت هنر کرده است. تصاویر او به طور گسترده منتشر و گردآوری شده است. لیدیا به همراه همسرش عکاس رابی مک کلران و دو دخترشان در پورتلند، اورگان زندگی می کند.

کتاب های لیدیا هس

نمادها