وین هارلن

وین هارلن

وین هارلن (متولد: 12 ژانویه 1937) عمر خود را به عنوان معلم، محقق و نویسنده در آموزش علوم گذراند. تا همین اواخر، او مدیر شورای اسکاتلند برای تحقیقات در آموزش و پرورش بود و پیش از این استاد علوم آموزش علوم و رئیس بخش آموزش در دانشگاه لیورپول بود.

کتاب های وین هارلن