ریک برینکمن

ریک برینکمن

دکتر ریک برینکمن سخنران و مربی انگیزشی است که صحبتهایش در زمینه ی ارتباط آگاهانه ، از طریق سخنرانی ها و آموزش ها و در رادیو ، تلویزیون ، مصاحبه های چاپی و بسیاری از کتاب ها ، فیلم ها و برنامه های صوتی برنده جایزه ، به میلیون ها نفر منتقل شده است.

کتاب های ریک برینکمن

کار با آدم های سخت