آر جی هنکینسون

آر جی هنکینسون

آر جی هنکینسون (R. J. Hankinson) (متولد: 19 اوت 1957) تاریخ تفکر یونان باستان در مورد علت و توضیح را ردیابی می کند، از ابتدای شروع آن طی بیش از هزار سال تا اواسط هزاره اول دوران مسیحی. وی در دانشگاه تگزاس مشغول به تدریس است.

کتاب های آر جی هنکینسون

سکستوس امپریکوس