جرمی شی یرمر

جرمی شی یرمر

جرمی شی یرمر قبلاً استاد فلسفه در دانشکده فلسفه در دانشگاه ملی استرالیا بود، که در اواخر سال 2013 بازنشسته شد. او هم اکنون همکار مقدماتی است، در دامفورس در اسکاتلند زندگی می کند و در حال انجام تحقیقات و تعداد محدودی از سخنرانی ها است. وی در دانشکده اقتصاد لندن تحصیل کرد.

کتاب های جرمی شی یرمر

کارل پوپر


اندیشه سیاسی کارل پوپر