باربارا پیز

باربارا پیز

باربارا پیز در سال 1993 با الن پیز ازدواج کرد . او نویسنده کتاب های روانشناسی و تربیتی است.

کتاب های باربارا پیز

بیشتر بخوانید

چگونه با روانشناسی، داستان های بهتری خلق کنیم

«روانشناسی» برای بسیاری از نویسندگان، موهبتی بزرگ است و بینشی ارزشمند را درباره ی چگونگی کارکرد ذهن انسان به آن ها می بخشد.