بروس استیونس

بروس استیونس

دکتر بروس استیونس ، رئیس فعلی موسسه کریس پیری و الهیات عملی در دانشگاه چارلز استورت در کانبرا، استرالیا است. او یک روانشناس بالینی و پزشکی قانونی است و بیش از بیست سال تجربه عمل خصوصی دارد.

کتاب های بروس استیونس