الن پیز

الن پیز

الن پیز، زاده ی سال 1962، متخصص زبان بدن و نویسنده ای استرالیایی است. او به همراه همسرش، باربارا پیز، از موفق ترین نویسندگان در عرصه ی تجارت هستند. این زوج تا به حال هجده کتاب پرفروش نوشته اند و در هفتاد کشور سمینار برگزار کرده اند. کتاب های پیز به 55 زبان ترجمه شده و به فروشی بیش از 27 میلیون نسخه ای دست یافته اند.

کتاب های الن پیز

زبان حافظه


آنچه زنان و مردان نمی دانند


چرا مردها ... چرا زن ها ...


زبان بدن


زبان بدن


پاسخ


چقدر با همسرتان تفاهم دارید؟


لطفا متفاوت باشید!


آسایش در آرامش


کتاب کوچک خانمها و آقایان


بیشتر بخوانید

چگونه با روانشناسی، داستان های بهتری خلق کنیم

«روانشناسی» برای بسیاری از نویسندگان، موهبتی بزرگ است و بینشی ارزشمند را درباره ی چگونگی کارکرد ذهن انسان به آن ها می بخشد.